T Vi ca bn nm inh Su
do Rܮt Ma S T nhp c ging bt

 
Nm tui qua, hon nn bi‰n h‰t. Chc mng cho bn 
nh! Nm nay bu tri ti sng hn. Tnh yu chm
n, cng viŒc kh quan, tiŠn bc ra vo nh nܧc.
ng lo lng qu, c vui v m sng.
Nam Mng: Nhanh nhn, tho vt l ǥc i‹m ca bn.
Rt hp vi cc c b bng v thch ܮc cng
chiŠu. Phi cn thn ko hao tiŠn, tn bc m chng
ܮc s mi g. N‰u lp gia nh th m†i s tt p 
n‰u bn bi‰t lm theo š b ni tܧng.
N Mng: Tnh tnh nh nhnh, d thng ca bn ܮc nhiŠu
chng ‹ š. Nm nay bn hn vŠ m†i mt nn c t t m la
ch†n.  Xun ny tha h m vui chi. N‰u c chng ri
th bn c th th bn tai chng š mun ca bn, chc chn
chng s chiŠu bn.
 
Su
Nm nay l nm tui ca bn nn c sao Qu T chi‰u 
mng. Ra ܩng nn coi chng ngܩi khc.  TiŠn bc 
th c v m cng c ra. Phi cn thn h‰t mc v c
th‹ en bc m cng en tnh. 
Nam Mng:  Nhn mt th bi‰t ngܩi. Bn cng nh tru,
lm l, t ni nhng rt ܮc viŒc. Nn tm ngܩi
š hp tm u hn l ngܩi ti sc vn ton. Khng nn
cܧi v nm nay, nhng n‰u l thng ai th nn t tnh 
gp ko b mt dp maœ N‰u lp gia nh th nn 
 nh h h vi v cho phi o lm chng.
N Mng: Bn c s o hoa. Tuy nhin v k lܫng 
qu nn hay ‹ mt c hi. Nm nay nn ci m hn, 
nhng ng va ci va m c hi cho tm thn. Coi 
chng nhng ngܩi o hoa phong n gnh, ni nhiŠu, 
lm t. N‰u c gia nh th khng c g thay ǰi cho lm.
 
Dn
nh hܪng ca sao Bm Dp nn nm nay cuc ǩi c nhiŠu
mu tm xanh, tܮng trng cho s thay ǰi. Nn ‹ š ti
m†i viŒc chung quang nhiŠu hn ‹ trnh tnh trng nh ngܩi
t cung trng rt xung.
Nam Mng: ˆn cng nhiŠu m lm cng nhiŠu. C c hi ‹
ti‰n thn bng cch lm thm gi ph tri. Tuy mŒt xc
nhng tiŠn v nh nܧc. Tnh duyn c nhiŠu ha hn, nhng
s tht th cha bi‰t ܮc. S hn n‰u ch mi th cng
ti. N‰u lp gia nh th chc n hn.
N Mng: Cu "Nam thc nh h, n thc nh nam" rt ng 
vi bn, nn phi cn thn khng thi c ba vng s mt,
hai, ba trn thn th‹ bn s cng mt kch thܧc. Nm nay bn
c lm k n ngܩi a, nhng chng c ai li. Nn
tm š trung nhn nhng bn b chung quanh, bn s ܮc mt
ngc nhin thch th. N‰u lp gia nh nn nhܩng bt
 n cho chng con th gia o s yn vui hn.
 
Mo
Ngho c cng mt vn vi mo, nhng rt may nm nay bn
c Qui Nhn ph tr. Sao Hng o chi‰u ti cung Quan HŒ
lm tnh duyn ca bn sng ln. Cng thnh danh toi v c
nhiŠu tin vui ln tin bun.
Nam Mng: Tnh tnh hiŠn hu, trung kin ca bn s mang li
k‰t qu tt. NhiŠu c thng thm nh trm, nhng bn 
phi l ngܩi bi‰t ti‰n ti trܧc ‹ trnh trܩng 
hp l chuy‰n tra. ViŒc lm c trc trc mt chc,
phn tt vn thuc vŠ bn. N‰u lp gia nh th c
th‹ s tng dn s cho dng ging ViŒt
N Mng: Dng ngܩi y‹u iŒu, liu y‰u o t c bn 
lm khi ngܩi m gi tng t. Nn cn thn ng ‹
hiŒn tܮng "lm mi ti nm khng" xy ra cho bn. ܩng
cng danh pht tri‹n mnh n‰u bn lm viŒc chm nh 
lm dng.N‰u lp gia nh th c th‹ pht tܧng trong thi 
gian chn thng mܩi ngy.
 
Thn
Nh sao V Khc ma nhy, bn c nhiŠu c hi un o mnh.
Nm nay ܮc mi i tiŒc tng ti tp. S hao tn tiŠn
bc v sc khe v i chi m nhiŠu.
Nam Mng: Tnh tnh lng mng, thch nhy nht v "th thm
m nhau" ca bn s lm kh chnh bn. Coi chng "gy ng
li p lng ng" v c th‹ mt c tnh ln tiŠn.
Nn ‰n nhng m tiŒc gn nh thng nht ‹ thun
tiŒn khi c tai nn bt ng. N‰u lp gia nh th 
nn dn v i chi chung.
N Mng:  Con ngܩi nhiŠu m mng. Vi cp mt m huyŠn
(m) bn thܩng hay sng trn my hn dܧi th‰. Tnh duyn
ln n, nhiŠu k ‰n m cng lm ngܩi i, nn s c
chng mun. Trnh chuyŒn ng chm vi ngܩi cng phi.
N‰u lp gia nh th khi phi lo na.
 
Vn mng tt, tuy hi lt lo. Coi chng b qun vo sao
Hc m. N‰u c c hi i chi th c viŒc i, nhng 
c th‹ khng vŠ ܮc. Ti lc vng chc n‰u bi‰t 
nm thi c.
Nam Mng: Tnh tnh uy‹n chuy‹n, t t m tn ca bn
c th‹ b hi‹u lm l la l†c tnh ton, nht l trong
vn Š tnh cm. Phi cn thn ‹ trnh chuyŒn kh x.
TiŠn bc hao tn v phi chi nhiŠu. N‰u lp gia nh
th nn mua mn qu ln tng b x cho vui ca vui nh.
N Mng: Nn sa tܧng i cho ng hong, chn chn
hn ko b mang ti‰ng l i nh rn (x hnh). Tnh duyn
ti sng. C nhiŠu trai p theo ui, nhng phi dt 
khot ch†n la ko b l thi. TiŠn bc th s hao tn
nhiŠu cho phn son v qun o. C chng ri th cng nn
sa son nhiŠu hn cho chng thch.
 
Ng†
Nm nay c Thin M honh hnh nn tri rung, t chuy‹n. 
C nhiŠu dp i xa v rt c th‹ s tm ܮc tri k› 
qua nhng dp ny.  TiŠn bc ra v bt thܩng. Trong s
lm c c hi ‹ thng ti‰n, nn bn phi sn sng mŒt
thn.
Nam Mng: Tnh phiu lu mo hi‹m ca bn s gip bn thch
th trong nhng dp i xa. N‰u bn khng s tn tiŠn 
long-distance th c viŒc nghe theo ti‰ng g†i ca con tim. 
S c nhiŠu ngc nhin ‰n vi bn N‰u lp gia nh
th c t t m phng nܧc i.
N Mng: Con ngܩi nhiŒt tnh, lun tm cm gic mnh ca
bn s ܮc tha mn trong nhng cuc i xa. C nhiŠu
c hi ‹ gp ngܩi trong mng, nhng ngܩi ngoi ǩi
th hi kh. i nhiŠu nn tn nhiŠu, nhng n‰u bt n
ung mt t th c th‹ cn tiŠn b vo savings. N‰u 
lp gia nh th nn cn thn trnh b ng x hi‹u lm.
 
Mi
Tui ny d mang ti‰ng nht, nn thn tr†ng trong nhng 
ngy trng trn. C nhiŠu chuyŒn xy ra ngoi š mun 
ca bn, nhng n‰u kin nhn th c th‹ chuy‹n xu thnh 
tt.
Nam Mng: Tnh tnh vui v, tr trung ca bn nh nam 
chm ko ngܩi khc vŠ pha bn.  cng l mm 
mng ca nhiŠu s hi‹u lm. S hao tn tiŠn bc, thi gian, 
v nܧc mi‰ng nhiŠu ‹ thanh minh, thanh nga. N‰u lp 
gia nh th nn sm mt gh‰ b m ‹ sn ni phng khch.
N Mng: Con ngܩi phng khong ca bn s lm bn c
chung kh nn vi phi nam. Nhng bn l ngܩi thng
minh l thܩng, nn m†i s s chng qua. Tt nht l 
nn ch†n i mt ngܩi cho Ǫ mŒt xc, nhng phi ch†n
cho k. N‰u lp gia nh th c ng ca ng mt
mnh cho khe.
 
Thn
Nm nay c con Kh Kh chi‰u mng, nn m†i chuyŒn khng ܮc
ܧt t cho lm. TiŠn bc c vo th cng ra h‰t. Tnh duyn
nhiŠu khi tܪng c m thnh khng. Ch c viŒc lm l tm
tm ܮc, nn cng ǫ t xu.
Nam Mng: Tnh tnh li‰n thong, nhanh nhn ca bn lm nhiŠu
ngܩi thng m‰n, nhng duyn s cha ti nn bn ch c
ngܩi tnh khng chn dung. TiŠn bc c ܮc nh viŒc
lm tt, nhng li hao tn vo chuyŒn linh tinh. Rng lm anh
hng nm ch thi nm nay. N‰u lp gia nh th nn
‹ š ‰n viŒc nh nhiŠu hn.
N Mng: V bn cm tinh con kh, nn tnh tnh khn ngoan 
v c ti ngoi giao. Bn li c duyn ngm nn ǩi sng
tnh cm rt tt. Tuy nhin nm nay khng phi l nm ca bn
nn phi kin nhn ch Ǯi. N‰u c chng ri th bn 
nn kin nhn vi chng con.
 
Du
ng gi, ng lc, v cng ng thi. y l nm ca bn.
TiŠn - Tnh - T - Ti Šu may mn c, ch cn bt ng mt
cht ‹ d nhn ra c hi m chp ly.
Nam Mng: Tnh tnh hot bt, ni nhiŠu, lm nhiŠu ca bn 
s ginh ܮc nhiŠu cm tnh ca nhng ngܩi khc phi.
Thܩng ܮc cc c r i nghe nhc, coi phim, hay sm sa.
Nn ‹ š ‰n chuyŒn tiŠn bc thܩng xuyn. N‰u 
lp gia nh th nn mܧn phim vŠ nh coi vi dz con 
cho n m cng, li ǫ hao tn.
N Mng: Bn c ti n ni, thch giao thiŒp rng. Nm nay
c nhiŠu dp ‹ quen thm bn b, nhng phi khn ngoan ‹
phn biŒt gia bn thn v nnh thn. Cng viŒc lm n may
mn. TiŠn bc vo nh nܧc. N‰u lp gia nh th 
m†i viŒc ܮc an vui n‰u bi‰t chiŠu ng x.
 
Tut
Nh nh hܪng ca sao Thin Cu nn nm nay bn ܮc tt
p vŠ m†i mt. Ch nn cn thn ko n cn cn by
lm mt Thin Duyn.
Nam Mng: ˆn to ni ln l ǥc i‹m ca con ngܩi bn. 
Nm nay tnh duyn c nhiŠu tri‹n v†ng, nhng ng tnh
ton qu m lm h bt h ܩng. TiŠn bc s c nhiŠu
n‰u bi‰t gi. N‰u lp gia nh th hy ch Ǯi tin
vui.
N Mng: Bng bt nhng c nhiŠu nt quy‰n r. C chng
rt bc vi bn, nhng khng th‹ sng thi‰u bn. Phi 
cn thn khi la tm chn v tnh tnh ca bn d lm
bn ch†n lm. N‰u c chng ri th nn dnh thm th
gi cho gia nh.
 
Hi
Nm nay Tr Bt Gii c mi pht tܧng nn bn cng ܮc
hܪng k.  C nhiŠu c hi i ra khi nh, v ܮc n
ung m‡i ngy. Ti lc, s nghiŒp Šu c chiŠu hܧng
i ln nh s cn ca bn.
Nam Mng: C nhiŠu tin vui bt ng trong nhng tin bun bn
nhn ܮc. S ܮc mi i tham d nhiŠu tiŒc tng. 
c biŒt l m cܧi. Kho lo mt chc, bn c th‹
ginh mt m cho chnh mnh. N‰u lp gia nh th
khng c g ǥc biŒt s xy ra.
N Mng: Tin bun cho mt s bn trai cng l tin vui cho bn.
N‰u chng c "ng li" th bn c yn tm ln xe bng vŠ 
nh cy. S tn km tiŠn bc, nhng viŒc lm ca bn c 
ti‰n tri‹n kh quan, nn ng c lo qu. N‰u bn c
ni nng ta th ch nn ‹ š bt n, bt ung ‹
khi ging ng t h† Tr ca bn.

luaviet@luaviet.org