34. L LONG X—NG VA S” VA TH‰N

Chiu Linh thi hu bit vic thuyt phc T Hin Thnh hp mu ph Long Trt lp Long X߷ng khng th c, nhng vn c ni ln cui cng. y l ln cng thng nht v ngay sau th ch cht xu na l c chuyn thanh ton ln nhau. Sch i Vit S Lc (quyn 3, t 9-a) chp rng:

"Thi hu bit rng m mu ca mnh khng thnh, song vn quyt khng chu i . (Bi vy), B cho mi T Hin Thnh n v bo rng:

- ng i vi n߾c c th gi l trung y. Song, tui ng cng v chiu, vua ng ang th th tui cn nh, nhng vic ng lm ri ai s bit cho ? Chi bng lp Tr߷ng qun (ch L Long X߷ng - NKT) th ng߶i s mang n ng m cho ng c giu sang lu di, th c phi l hay hn khng ?

Hin Thnh p:

- Bt ngha m c giu sang, khng phi l vic m bc trung thn ngha s chu lm. Hung chi, di chc tin v߽ng cn vng vng bn tai, cng lun s ni nh th no ? Thn khng dm phng chiu.

(Ni xong th) i nhanh ra ngay. Thi hu bn sai ng߶i mi Bo Quc V߽ng (tc L Long X߷ng - NKT) n gp. Bo Quc V߽ng na mng na s, ly thuyn nh m theo sng T Lch vo kinh. Hin Thnh bn mi cc quan chc t hu n, d bo rng:

- Tin v߽ng thy ta v cc ng߽i ht sc ph vua, khng hai lng nn mi ph thc u cha cho chng ta. Nay Bo Quc V߽ng nghe li Thi hu, mun ph b Cha thng t lp lm vua cc ng߽i phi ht lng c gng, nghe mnh ta truyn bo, ai vng mnh ta, ta th߷ng cho sut i, ai tri lnh ta, ta s git ch. Cc ng߽i nn gng sc.

Cc quan ai ny u nghe mnh. Lt sau, Bo Quc V߽ng n ca Ngn H. Thi hu cho mi gp lm. Bo Quc V߽ng toan vo nhng b cc quan ngn li, ni rng:

- Chng ti cha c nghe chiu ch nn khng dm phng mnh. Nu V߽ng c c m vo th k phm n v߽ng khng phi l chng ti m l qun lnh y.

Bo Quc V߽ng nghe ni th, va s va thn m b i".

L–I BN - S i nghch gia Chiu Linh v T Hin Thnh no phi ch l s i nghch trong mt kin c th. Thc ra, y l s i nghch ca hai nhn cch, ca thp hn v cao thng, ca gian t v trung ngha, ca ch k vi ch cng ... Long X߷ng v Chiu Linh gp nhau s thp hn, gian t v ch k, s cng khai chng i quyt lit v nhng mc ch c nhn ca mnh. Song, iu ng ni y chnh l vic s chp r Long X߷ng va s va thn. K ni danh ngang tng, v sao lc ny s ? „y l bi hn ai ht, Long X߷ng t bit mnh bt ngha. K to gan tng lm chuyn lon lun nh nhuc trong cung nh, v sao lc ny li thn ? „y l bi, cht nhn bn cc k him hoi xut hin trong con ng߶i Long X߷ng, Long X߷ng t bit mnh v o qu mc.

Ln u tin v cng l ln cui cng thy s chp vic Long X߷ng va s va thn. Du t i n mc ch c mt ln, nhng th cn hn l khng.