L th t Linh Mc Phm S Sn

ƒp Tn Cang, ViŒt Nam, phܧc Tan,
Long thnh, ng Nai
20/6/1997

Knh tha cc anh ch Bt Nhm La ViŒt

Ti xin thay mt 1 s h†c sinh ngho p Tn Cang, gi ‰n anh ch em Bt Nhm La ViŒt, li cho thm v bi‰t n chn thnh ca chng ti.

Khi nhn ܮc $500.00 USD ca La ViŒt vo thng trܧc, ti tnh vi‰t th tr li ngay, nhng nghe ni l th s gi sang sau, nn ti nh nn li ‹ ch th ca La ViŒt. Hm kia tc ngy 18.6.1997 ti mi nhn uc th ca La ViŒt nn hm nay ti mn php vi‰t vi hng ‹ trnh by lng bi‰t n v ܧc v†ng ca chng ti.

Khi nhn ܮc th ca La ViŒt, hnh nh u tin p v mt ti l 1 bnh dng bt, 1 cp knh v tn Bt Nhm La ViŒt. Ti cht hi‹u y l mt nhm tr thc ViŒt nam, yu vn ha, yu nܧc, mun gip t nܧc bng cch h tr nhng mm non ca dn tc. T nhin, t trong tm hn cht ny ra š nh l mun ܮc tham gia, ܮc cng tc, c ho mnh vo Bt Nhm La ViŒt ca cc anh ch em. Khng bi‰t ܧc v†ng c qu ang khng nh?

Knh tha anh ch em trong Bt Nhm La ViŒt, tc ng Trung Hoa c cu: Hy cho ngܩi mt cn c, thay v cho c". Ti vn tm niŒm v tm cch p dng trong a phܮng ca chng ti nhiŠu nm r Ti hng say khch lŒ cc tr em i h†c, h†c vn ho, hoc h†c nghŠ nghiŒp, gip Ǫ cc em i h†c bng m†i cch, tm viŒc cho cc em ln v tm cho cc em nhng ch tr† khi ln ti i H†c v.v.. vi ܧc v†ng l mai sau cc em s tr thnh nhng ngܩi c ch cho chnh mnh, cho gia nh v dn tc.

Ti l Linh Mc, ng thi ti cng l mt gio vin ti trܩng trung h†c ca a phng, nhiŠu khi rt au lng khi thy nhiŠu h†c sinh phi b d viŒc h†c v gia nh khng kh nng cho cc em ti‰p tc h†c ln cao. NhiŠu em mi ti lp 10 (tenth grade) l phi ngh h†c. Ti mun gip nhiŠu nhng kh nng th rt gii hn, nn c s h tr ca La ViŒt l ti mng lm.

Vi Š ngh ca La ViŒt, ti tm thi ngng k‰t hoach gip trܩng a phng xy lp h†c v lp th viŒn cho trܩng, ‹ ch ch tm vo mt k‰ hoch lu di, l gip h†c bng cho mt s em ngho, ngoan v hi‰u h†c.

Trung bnh mt nm chng ta nn gip cho m‡i em khong 50 USD, chi ph cho tiŠn h†c, sch v, bt mc. Nhng cc em t lp 10 tr ln li cn ti 80 USD mt nm.

Ti s gip ܮc nhiŠu hay t h†c sinh l ty lng ho tm ca La ViŒt. C th‹ ln ny, ti tm gip ܮc 10 em trong s tiŠn mi nhn ܮc t La ViŒt l 500 USD.

Nhng em ny l nhng h†c sinh ang h†c cp hai, ti nm rt r kh nng, tnh tnh v hon cnh gia nh cc em. Cha m cc em l nhng nng dn chm ch v tt lnh.

Mt vi li gi ‰n cc anh ch Bt nhm La ViŒt, n‰u c g thi‰u st hoc cn thm chi ti‰t, xin cc anh ch cho bi‰t thm.

Cu chc cc anh ch Bt Nhm La ViŒt khe mnh v thnh t m†i ܧc nguyŒn trong ǩi.

Chn thnh tri n

LM Phm S Sn, SDB


luaviet@luaviet.org 01/27/02 22:36