30. THI T L LONG X—NG B˜ PHŠ

L Long X߷ng sinh nm Tn Mi (1151) l con tr߷ng ca vua L Anh Tng, c Anh Tng cho lp lm ng cung thi t. Vi thi t Long X߷ng, ngi v hong i Vit t߽ng lai k nhu cm chc trong tay. Th nhng, t khi c lp lm thi t, L Long X߷ng ch lo hoang chi.

S th qu ng l "gi nh ai, quai nh ny", vua Anh Tng cng ni ting n chi mt thi. Trong Vit S Tiu n, s gia Ng Th S phi tht ln rng: "n trch ca h L n y tiu ma ht c". Th nhng, k ni ting n chi ny cng phi cho thua con mnh. Long X߷ng hn hn vua cha ch, khng ch n chi m cn hoang dm v , n ni bt chp c s lon lun. Nm Gip Ng (1174), Long Xung thng dm vi c cung phi ca Anh Tng. Sch i Vit S Lc (quyn 3, t 8-a) chp rng:

"Long X߷ng c tnh hiu sc, trong cung c nhng cung n c vua yu du, Long X߷ng u t thng vi h. Vua li ght Long X߷ng v l. B nguyn phi T th c Vua yu, Hong hu bn sai Long X߷ng ngm gi ngn t tnh m hoc T th, mun cho b T th b Vua nht tnh. T th em ht vic tu vua, Vua nhn m gin d, ph Long X߷ng i."

Sch i Vit S K Ton Th (bn k, quyn 4, t 15-b) cn cho bit thm l Long X߷ng b ph lm th dn v b bt giam mt thi gian. Sau, n i vua L Cao Tng, vo nm Tn Su (1181) Long X߷ng ra t, li t hp bn bt l߽ng c߾p bc ba bi.

L–I BN - Thi Tin L c Long nh, thi L li c Long X߷ng, t n߾c phi hai phen kinh hong. Nhng, khc hn vi thi Tin L, thi vua L Anh Tng qu l v cng kho gp : Vua cha hoang chi, thi t hoang dm, hong hu v cht li ring m ang tm xi con mnh lm iu v o. Cha y, m y th con y, no c l g u. Vua L Anh Tng ph Long X߷ng xung hng th dn, th l trong ci sai, cn c thm ci sai na, bi v lm th dn m tht c cng khng th lm ni.