41 - L–I QUAN HO€N PH€M B›NH DI

Nm Qu Hi (1203) vua L Cao Tng dc tin ca xy thm mt lc n gn 20 cung in v thm, gc, tn km khng bit bao nhiu m k. Trong s nhng cng trnh kin to vo nm ny, c gc Knh Thin. Gc va xy ct xong th cng c ngay mt mu chuyn, tuy nh nhng cng lm xn xao c triu nh. Sch i Vit S Lc (quyn 3, t 14-b) chp chuyn ny nh sau:

"Lc tr߾c, khi gc Knh Thin mi lm xong, c con chim b cc n lm t trn m ra chim non. Qun thn nhn vic m can Vua rng:

- Xa, Ngy Minh Ъ mi xy gc Lng Tiu, c con chim b cc n lm t, Cao ߶ng Long ni rng, Kinh Thi c cu "chim b cc lm t, chim tu h n ". Nay cung tht mi lm xong m chim b cc n lm t, thn ngu hn cho rng c h khc n . Thn xin b h xem li ni ca Cao ߶ng Long, tr߾c ct sa mnh tu c, sau hy khi cng xy dng mi l phi.

Vua nn lng hi lu ri hi hon quan l Phm Bnh Di. Phm Bnh Di ni:

- Gc mi lm m chim b cc n lm t con, l im tri ban cho b h c dng di trm i.

Vua c p lng, sai sa sang gc in mau chng, trm h v th m khn kh".

L–I BN - Triu thn xt vic Cao Tng xi tin ca nh n߾c nn mi mn tch c trong Bc s v mn li Kinh Thi can vua thi. Song, cht l߽ng tm qu t i trong con ng߶i nh vua ch mi vua nn lng trong chc lt. Vua hi Phm Bnh Di th c khc g t hi mnh, bi k cam phn lm hon quan sut i ph vua, c khi no dm ni khc vua u.

hon ri th ht sinh con. Ht sinh con ri mi bit thm ni au ca mnh. Hn Phm Bnh Di ly vic t do sinh nhiu c con dng chu ging nh con chim b cc kia lm iu thm thung nn mi sn lng nnh Vua m ni rng l im phc c.