46. CHN T•NG PH€M DU

жi L Cao Tng, Phm Du tng lm ti thng phm phng ng, vn th߶ng c dp hu cn nh vua. By gi, t n߾c i lon, chnh s ri ren, vua hoang chi v , triu thn chn nn, c n quan li cng cng khai i c߾p git ca dn, chng cn ra th thng g na.

L Cao Tng mun dng cn thn trn gi cc a ph߽ng, mong ly lm ch da yn tm m h߷ng lc. Nm Mu Thn (1208), quan thng phm phng ng Phm Du c vua ct nhc trong tr߶ng hp . Sch i Vit S Lc (quyn 3, t 18-a) chp rng:

"Vua ly Phm Du coi vic qun Ngh An. Du ni vi vua rng:

- Nay thin h ri lon, bn gian tc ni dy khp ni, hoc c k ghen ght vi thn m lm lon, th u thn cn kh gi ni hung chi l n c ca B H ban cho. Xin B H tm mt cht, cho php thn c tuyn bn trai trng t phng, hu trnh tai v.

Vua bng lng. Du bn chiu tp bn vong mnh, t tp bn gic c߾p, gi l hu binh, ngang nhin c߾p bc, khng s hi g c. Gic c߾p do m ni dy nh ong".

L–I BN - L cn thn, Phm Du bit r vua L Cao Tng thc ch l mt tn hn qun chuyn bn rt ca thin h. Vua cn n nhng k nh Phm Du lm vy cnh, th Phm Du cng cn mt l lu la lm vy cnh cho mnh.

Cng sch trn cho bit thm rng, mt hm, vua L Cao Tng i chi ao ng Minh, nghe ting dn kinh thnh ku la v b c߾p nhng Nh Vua vn chm ch vo cuc vui, v nh l khng hay bit g. Vua ch p ln sinh linh trm h, bo k cn thn nh Phm Du lm khc sao c ? Rt cuc, ch c dn l au kh khn cng. Th߽ng thay !